Przeglądy Nawierzchni Lotniskowych

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Nawierzchnie lotniskowe ulegają ciągłej degradacji w wyniku oddziaływania różnego rodzaju czynników poczynając od obciążeń wywoływanych przez statki powietrzne, poprzez wpływ panujących warunków atmosferycznych, aż po uszkodzenia wynikające z zabiegów utrzymaniowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych na nawierzchniach lotniskowych prowadzi się przeglądy nawierzchni, które w połączeniu z badaniami nośności, szorstkości i równości dają obraz aktualnego stanu technicznego nawierzchni.

Regularnie prowadzone przeglądy umożliwiają szybką reakcję na powstające uszkodzenia zmniejszając tym samym ryzyko poważnych awarii elementów funkcjonalnych lotniska. Może to zapobiec sytuacji, w której niemożliwe będzie wykonywanie operacji lotniczych, a w skrajnym przypadku może zapobiec zaistnieniu zdarzenia lotniczego.

DSC01133
DSC 0055
DSC 0498
Odpryski-2
PRZEGLADY-NAWIERZCHNI-
przeg
przeglad-(1)
przeglad-(2)
przeglad-(3)
przeglad-(4)

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big