Opiniowanie, konsultacje i ekspertyzy

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Wykwalifikowana kadra Zakładu Lotniskowego ITWL świadczy usługi w zakresie konsultacji technologicznych podczas prac budowlanych na obiektach lotniskowych oraz wykonuje badania kontrolne w czasie robót budowlanych.

Opiniuje proponowane rozwiązania konstrukcyjne w dokumentacji projektowej oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów podczas prowadzonych prac budowlanych.

Ponadto, oferuje kompleksowe konsultacje w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na obiektach lotniskowych.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania prac budowlanych Zakład Lotniskowy przeprowadza ekspertyzy w zakresie stosowanych materiałów i technologii lotniskowych, jak również ekspertyzy określające aktualny stan techniczny eksploatowanych nawierzchni lotniskowych.

opiniowanie


Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big