Projekty

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

projektplus

Celem projektu jest opracowanie elementów wzmocnienia naturalnych nawierzchni lotniskowych wraz z technologią wykonania wzmocnienia. System ma umożliwić zwiększenie nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych do poziomu pozwalającego na prowadzenie operacji Wojskowych Statków Powietrznych klasy C-130 Hercules.


dobrowolski logo


Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big