Orzeczenia

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Działalność Zakładu Lotniskowego obejmuje wykonywanie badań mających na celu wydawanie orzeczeń o przydatności do stosowania na lotniskach materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii do budowy, remontów i utrzymania w gotowości eksploatacyjnej nawierzchni lotniskowych. Poniżej znajduje się tabela z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez Zakład Lotniskowy ITWL.

Uwaga!!!
Posługiwanie się materiałami i technologiami posiadającymi orzeczenie ITWL przez inne podmioty, każdorazowo wymaga powiadomienia, uzyskania zgody i pisemnego potwierdzenia od ich właściciela / właścicieli.

 

Lp.

Zleceniodawca

Przedmiot orzeczenia

Numer orzeczenia

MASY ZALEWOWE

1

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Igas K, Sikaflex - PRO3 WF

7/24/99

2

FOSROC POLAND Sp. z o.o.

Colpor 200 PF

9/24/99

3

OAT - Uszczelnienie i Obróbka Betonu Sp. z o.o.

Biguma TL 82

10/24/99

4

OAT - Uszczelnienie i Obróbka Betonu Sp. z o.o.

Biguma 1614

11/24/99

5

Rekma Trading Poland Sp. z o.o.

Road Saver 515

12/24/99

6

Rekma Trading Poland Sp. z o.o.

Superseal Low - Mod Sealant 656

13/24/99

7

PBM MOSTAR - Gdańsk Sp. z o.o.

Binder BJ-200 Super, Thorma Seal TL

14/24/99

8

PBM MOSTAR - Gdańsk Sp. z o.o.

Zebraseal F2

15/24/99

9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Innowacyjne Silco Sp. z o.o.

SilcoFlex

1/24/2000

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IZOLCHEM

ASFOZAL

1/24/2001

11

Rekma Trading Poland Sp. z o.o.

RS 34902, RS 34903

6/24/2003

12

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Icosit® KC FM 1, Icosit® KC 340/45

13/24/2006

13

SABA Polska Sp. z o.o.

SABA Sealer Field, SABA Sealer MB, SABA Sealer MBT

5/24/2007

14

CANTO Krzysztof Piotr Marczewski

Canto-GH/TL82

3/24/2011

15

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Sikaflex PRO-3SL

8/24/2011

16

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Sikaflex-68TF

12/24/2012

17

EUROTEAM Bauchemie GmbH

EUROLASTIC TC 30G

14/24/2014

18

REKMA - Trading spol. s.r.o.

RoadSaver 506 22/24/2017
19

OAT Sp.z o.o.

BIGUMA®N2 Plus 9/24/2019
20 ROBOZ

BIGUMA TL 82

17/24/2020
21 ROBOZ

Masa zalewowa na gorąco BIGUMA AIRFIELD (Roboz) do wypełniania szczelin dylatacyjnych i spękań w nawierzchniach lotniskowych

4/24/21

SYSTEMY ODWODNIEŃ

1

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

ACO Drain typ S 100 K, S 150 K, S 200 K, S 300 K

1/24/2003

2

HAURATON Polska Sp. z o.o.

FASERFIX, RECYFIX

2/31/2003

3

KERAMO STEINZEUG N.V. Odział w Polsce

Systemy kanalizacyjne z kamionki glazurowanej

2/24/2004

4

MEA Meisinger Polska Sp. z o.o.

MEADRAIN® Supreme typ EN 1000, EN 1500, EN 2000, EN 3000

16/24/2004

5

KERAMO STEINZEUG N.V. Odział w Polsce

Systemy kanalizacyjne z kamionki glazurowanej

3/24/2012

6

HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

Pfuhler Rinne

21/24/2012

7

CS-BETON s.r.o.

Elementy systemów odwodnień produkowanych przez CS-BETON

11/24/2015

8

HAURATON Polska Sp. z o.o.

FASERFIX®BIG BL, RECYFIX®HICAP

31/24/2015

9

HAURATON Polska Sp. z o.o.

FASERFIX®BIG BL

13/24/2021A
10

HAURATON Polska Sp. z o.o.

TRAFFIC GUGIBLOC+

13/24/2021B

MATERIAŁY DO NAPRAW NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

1

AGISA Sp. z o.o.

ADDAGRIP 1000

5/24/99

2

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Sikagard 720 EpoCem, Sika MonoTop 612

6/24/99

3

DENSIT / RIEBER&SON POLSKIE DROGI Sp. z o.o.

DENSIPHALT

3/24/2001

4

AGISA Sp. z o.o.

System ADDAGRIP 1000 PU Asfalt

10/24/2002

5

AGISA Sp. z o.o.

EP ADDAFLOR

14/24/2007

6

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Sikafloor 156, Sikadur 53

4/24/2009

7

Rekma Trading Poland Sp. z o.o.

PARKING LOT SEALANT

13/24/10

8 ROBOZ

Masa Typu Roboz do napraw nawierzchni lotniskowych

7/24/21

MATERIAŁY SZYBKOSPRAWNE DO NAPRAW NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

1

FOSROC POLAND Sp. z o.o.

Renderoc S, Patchroc GP

8/24/99

2

ADVANCED POLYMER SCIENCES APS GDYNIA

Magna Crete

2/24/2001

3

Firma produkcyjna i handlowa “PUSZ”

Repaco

2/24/2002

4

ADDIMENT-POLSKA Sp. z o.o.

Szybkosprawny beton naprawczy Addiment CR

5b/24/2003

5

ROBOZ Piotr Przyłucki

Beton bitumiczno-epoksydowy i zaprawa bitumiczno-epoksydowa

6/24/2015

6

REKMA Sp. z o.o.

MAGISTRAL-PLAST B

47/24/2019

TECHNOLOGIE NAPRAW I WZMOCNIEŃ NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

1

POSSEHL SPEZIALBAU GmbH

Technologia POSSEHL ANTISKID

14/24/2010

2

REKMA Sp.z o.o.

Technologia odtwarzania betonowych płyt nawierzchni lotniskowych w trakcie przerw międzyoperacyjnych w ruchu lotniczym

11/24/2012

3

GRUPPO BITUMI POLAND Sp. z o.o.

Technologia BITUFOR z zastosowaniem siatki stalowej "MESH TRACK" 16/24/2013

4

OAT Sp. z o.o.

OAT-MIKROPOK MA

6/24/2014

5

"ROBOZ" Piotr Przyłucki

Technologia z zastosowaniem siatki stalowej do remontu nawierzchni lotniskowych 3/24/2017

6

PROJEKT PLUS Sp. z o.o.

Technologia z wykorzystaniem betonu wałowanego na warstwę podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej w konstrukcjach nawierzchni lotniskowych oraz na warstwę jezdną płyt postojowych lotnisk aeroklubowych

17/24/2019

7 Konsorcjum (OAT Sp. z o.o. i SAT Sp. z o.o.)

Technologia z wykorzystaniem betonowych elementów prefabrykowanych
do odbudowy nawierzchni lotniskowych

4/24/2020
8 OAT Sp. z o.o.

Technologia stabilizacji i unoszenia płyt w nawierzchni betnowej
z zastosowaniem iniekcji materiałem OAT Inject Geo-Plus

12/24/2020
9

"WIKRY" Krzysztof Bednarz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Krata lotniskowa aviatSYSTEM A40, aviatSYSTEM A40a, aviatSystem L40 19/24/2020
10

WEGARTEN CONSTRUCTION Sp. z o.o.

"ROBOZ" Piotr Przyłucki

Metoda "RUBBLIZINGU" przy użyciu technologii MHB (Multi-Head Breaker)
do odprężania betonowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni lotniskowych
30/24/2020
11

POSSEHL SPEZIALBAU GmbH

Zabieg utrzymaniowy POSSEHL-AsKo do stosowania na lotniskowych nawierzchniach afaltowych

10/24/2021
12

Cover Technologies  Sp. z o.o.

Technologia iniekcji geotechnicznych z wykorzystaniem materiału COVER GEOLIFT 2K 

19/24/2021 

CEMENTY

1

Lafarge Cement Polska S.A.

CEM II/B-V 32,5 R HSR NA „Kujawy”

3/24/2003

2

Cementowania Rejowiec S.A.

CEM I 42,5 N - NA „MOSTOWO-DROGOWY” REJOWIEC

6/24/2004

3

Lafarge Cement Polska S.A.

CEM I 42,5 R „Drogowo-Mostowy Małogoszcz”

10/24/2004

4

Cementowania Rudniki S.A.

CEM I 42,5 R RUDNIKI

19/24/2005

5

Górażdże Cement S.A.

CEM II/B-S 42,5 N z Górażdże Cement S.A.

23/24/2005

6

Lafarge Cement Polska S.A.

Beton z cementem „Kujawy”

9/24/2006

7

Cementownia „Warta” S.A.

Cement mostowo-lotniskowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-MSR/NA

4A/24/2007

8

Cementownia „Warta” S.A.

Cement mostowo-lotniskowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-HSR/NA

4B/24/07

9

Cementownia „Warta” S.A.

Cement drogowo-mostowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-LH/SR5/NA 2/24/2023 
10

Cementownia „Warta” S.A.

Cement portlandzki autostradowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-NA  3/24/2023 

KRUSZYWA

1

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Granit Gołaszyce

9/24/2010

2

Polskie Kruszywa Sp. z o.o.

Granit Siedlimowice

6/24/12

3

Kompania Górnicza Spółka z o.o.

Kruszywo amfibolityczne z kopalni w Piławie Górnej do budowy nawierzchni lotniskowych

26/24/2019

MATERIAŁY DO HYDROFOBIZACJI BETONOWYCH NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Innowacyjne Silco Sp. z o.o.

SilcoBet-1

1/24/99

2

GEMITE POLSKA Sp. z o.o.

Gem Gard SX

2/24/99

3

ISPO POLSKA Sp. z o.o.

Ispo Concretin TI

3/24/99

4

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Sikagard 700 S, Sika Repair / Sikafloor EpoCem Modul

4/24/99

5

ZAKŁADY CHEMICZNE “Silikony Polskie” Sp z o.o.

Ahydrosil K

11/24/2002

6

Rekma Trading Poland Sp. z o.o.

CCC 100 PAVIX

17/24/2002

7

ADDIMENT-POLSKA Sp. z o.o.

Materiał pielęgnacyjny Addiment NB 1

5a/24/2003

8

Degussa Polska Sp. z o.o.

Protectosil®CIT

1/24/2005

9

REMMERS POLSKA Sp. z o.o.

VISCACID® BETON - UND ESTRICHVERFESTIGER

6/24/2005

10

ALECO Sp. z o.o. EXPORT - IMPORT

System hydroizolacyjny, ISOMAX-A, ISOMAX-A COLOR

10/24/2005

11

ISTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. I. Mościckiego

Ahydrosil K

35/24/2011

12

HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.

EuroCret HMX

2/24/2014

13 PREMIX Sp z o.o.

SilcoBet-1

46/24/2019
14 Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o.

Ahydrosil® R

13/24/2020
15 PHSC Chemicals Sp. z o.o.

HYDROGARD W

17/24/2022

ŚRODKI ODLADZAJĄCE

1

BAS-ChEM Sp. z o.o.

Cryotech E36, Cryotech NAAC

1/24/2004

2

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

CLEARWAY F1

26/24/2009

3

BAS-ChEM Sp. z o.o.

Provifrost KA ECO, Provifrost KF ECO

1/24/2015

4

KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych J.Poschold P.Maj Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ECOWAY SF

10/24/2015

5

KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych J.Poschold P.Maj Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

PROVIFROST KF ECO (aktualnie zawieszone)

46/24/2015

6

BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG

Borygo Runway KF, Borygo Runway SF/NW-058

4/24/2016

7

UAB Stega, Litwa

Unisalt SF, Unisalt PF

17/24/2016

8

UAB Stega, Litwa

Unisalt SF, Unisalt PF (na beton asfaltowy)

04/24/17

9

Boschung Mecatronic AG.

Czujnik Aktywny IT-Arctis (opinia)

11/24/17A
11/24/17B (ang)

10

BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG

Borygo Runway KF

19/24/17

11

BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG

Borygo Runway SF/NW-058

20/24/17

12

UAB ESSPO

Nordway KF, Nordway NF

2/24/18

13

Taminco Finland Oy

Clearway®F1, Clearway®SF3

7/24/19

14 BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG

Borygo Runway SF

41/24/2019

FARBY

1

RIEBER & SON POLSKIE DROGI Sp. z o.o.

Masa termoplastyczna E5x4W i E36x2W

5/24/2002

2

POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW Spółka Akcyjna Oddział w Cieszynie

LINER HIGH SOLID

4/24/2003

3

CLEANOSOL POLSKA Sp. z o.o.

Farba HS-6 PLASTIROUTE

9/24/2007

4

SigmaKalon Cieszyn S.A.

Farba START LINER

5/24/2008

5

PPG Polifarb Cieszyn S.A.

START LINER

2/24/2009

6

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

REMO 100

3/24/2009

7

PPG Polifarb Cieszyn S.A.

START LINER

3/24/2014

8

Farby MAESTRIA Polska Sp. z o.o.

BANDAX SPRINT

36/24/16

9

ROBOZ

Farby KONTUR (Roboz) barwy białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i czarnej do oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowych

8/24/21

WZMOCNIENIE GRUNTÓW

1

ROWIS-SYSTEM Sp. J.

Spoiwo stabilizacyjne Silment CQ-25, Silment CQP-15

2/24/2005

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Iwona Dytkowska

GEOSTA®

4/24/13

GEOTEKSTYLIA

1

Towarzystwo Finansowo-Handlowe „Transfer” Sp. z o.o.

GEOTEXTIL 160, GEOTEXTIL 220, HYDROTEX 310

1/24/2002

2

Przedstawicielstwo w Polsce Polyfelt Ges.m.b.H Sp. z o.o.

Polyfelt.PGM14, polyfelt.PGM-G 50/50, polyfelt.PGM-G 100/100

2/24/2003

3

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® Sp. z o.o.

AM-2, AM-2 Special

3/24/2006

4

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® Sp. z o.o.

HaTelit C 40/17

6/24/2006

5

S&P Polska Sp. z o.o.

S&P Glasphalt G

5/24/2010

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big