Nowe Technologie i Metody Badawcze

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Rozwój nowych technologii ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne, trwałości obiektów lotniskowych oraz polepszenia warunków eksploatacji i utrzymania nawierzchni lotniskowych.

Zakład Lotniskowy prowadzi prace naukowo-badawcze nad powstawaniem nowych technologii i metod badawczych oraz ulepszaniem tych już istniejących. Współpracuje w tym zakresie z użytkownikami obiektów lotniskowych, instytutami, a także firmami z sektora prywatnego.

Zakład wspiera także wymienione podmioty w ramach opracowywania i wcielania ich własnych projektów badawczo-rozwojowych.

6
AntiSkid
DSC 1733

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big