Doradztwo Techniczne i Nadzór Technologiczny

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Zakład Lotniskowy wspiera użytkowników na obiektach lotnictwa państwowego i cywilnego w ramach doradztwa technicznego oraz nadzoru technologicznego dzieląc się wiedzą zdobytą przez ponad 60 lat działalności wspartą stosownymi badaniami.

Szeroki wachlarz usług zaczyna się od doraźnych konsultacji, poprzez wydawanie orzeczeń dotyczących stosowanych technologii, aż po kompleksowe wsparcie techniczne i technologiczne w ramach nadzoru prowadzonych robót budowlanych.

Zakład Lotniskowy wspomaga klienta w całym okresie prowadzonych prac. Udziela opinii, konsultacji i orzeczeń na etapie planowania i projektowania inwestycji. Wykonuje badania kontrolne zarówno materiałów budowlanych, jak i wykonanych elementów obiektu w trakcie trwania budowy.

Jednostka prowadzi ekspertyzy odbiorcze po zakończeniu prac budowlanych, a w okresie eksploatacji obiektu służy pomocą w ramach okresowych badań eksploatacyjnych.

001
002
003
004
005
z24ostrzezenie

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big