Diagnostyka Nawierzchni Lotniskowych

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

 

NOŚNOŚĆ NAWIERZCHNI SZTUCZNYCH


Niezwykle istotnym parametrem charakteryzującym stan nawierzchni lotniskowej jest jej nośność. Badaniu nośności podlegają wszystkie elementy funkcjonalne lotniska, zarówno nowo wybudowane, remontowane, jak i te będące w ciągłej eksploatacji. Badania kontrolne wykonuje się z częstotliwością od 3 do 5 lat.

Do pomiaru nośności nawierzchni lotniskowych oraz drogowych metodą nieniszczącą wykorzystujemy ugięciomierz udarowy typu HWD firmy Dynatest Denmark. Ze względu na szybkość pomiaru i mobilność urządzenia badanie nawierzchni lotniskowych wykonywane jest w sposób nie wywołujący większych zakłóceń w ruchu lotniczym. Wyniki badań nośności nawierzchni lotniskowych podawane są w postaci wskaźnika PCN zgodnie z wymaganiami ICAO.

001
004
005
006
20190417 172052
20190417 172150
IMG 20170608 180044
hwd - krakow
hwd - radom

 

SZORSTKOŚĆ

Analogicznie do badania nośności każdy element funkcjonalny lotniska należy sprawdzić pod kątem współczynnika tarcia. Parametr ten ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia operacji lotniczych przez statki powietrzne, w szczególności przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Do pomiaru szorstkości nawierzchni lotniskowych wykorzystuje się tester szorstkości ASFT - Airport Surface Friction Tester na przyczepie T-10. Podobne urządzenia są standardem na polskich i zagranicznych lotniskach przy raportowaniu o pogodzie NOWTAM i SNOWTAM, a dzięki dużej mobilności są nieocenionym urządzeniem do pomiaru tarcia w czasie pomiędzy operacjami startów i lądowań samolotów. Wyniki badań szorstkości są podawane w postaci współczynnika tarcia zgodnie z wymaganiami:

  • Załącznika 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym Lotniska, tom I
  • Projektowanie i Eksploatacja Lotnisk, wydanie V, ICAO. Advisory Circular No: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.

Tester szorstkości ASFT na przyczepie T-10znajduje się w wykazach ww. dokumentów.

Zakład Lotniskowy dysponuje również urządzeniem ASFT T2Go umożliwiającym pomiary wszędzie tam, gdzie badanie przyczepą T-10 jest niemożliwe ze względu na wymiary geometryczne ocenianego elementu.

20190417 154155
20190417 155649
DSC00007
IMG 2849
asft1
asft2
asft3
asft4

 

RÓWNOŚĆ

Zakład Lotniskowy wykonuje pomiary równości nawierzchni lotniskowych zmodernizowanym planografem typu P-3z. Urządzenie jest przeznaczone do określania metodą ciągłą wielkości nierówności występujących na nawierzchniach lotniskowych. Wyniki pomiarów zapisywane są w sposób cyfrowy w rejestratorze, następnie przesyłane do komputera. Urządzenie przystosowane jest również do przesyłania mierzonych wielkości bezpośrednio do komputera.

planograf-1
planograf-2
planograf-3
planograf-4
planograf-5


Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big