Badania materiałów i Technologii Lotniskowych

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Instytut wydaje opinie i orzeczenia dopuszczające nowe materiały, elementy systemów i technologie do stosowania na obiektach lotniskowych.

Badania prowadzone są przez Zakład Lotniskowy i obejmują m.in.:

  • koryta do systemu odwodnienia liniowego;
  • kamionkowe systemy kanalizacyjne;
  • materiały pielęgnacyjne i naprawcze, masy zalewowe;
  • farby do oznakowania poziomego;
  • geowłókniny i geokompozyty;
  • środki odladzające (np. na bazie octanów i mrówczanów);
  • materiały budowlane (cement, kruszywo itp.);
  • inne materiały i obiekty infrastruktury lotnisk w ramach nowo wprowadzanych systemów konstrukcyjnych.

 

001
002
003
005
006
007

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big