Normalizacja

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

W ramach działalności Zakładu Lotniskowego opracowane zostały następujące normy obronne:

  • NO-17-A200 Nawierzchnie lotniskowe – Nawierzchnie z betonu asfaltowego – Wymagania i badania
  • NO-17-A204 Nawierzchnie lotniskowe - Nawierzchnie z betonu cementowego - Wymagania i metody badań
  • NO-17-A205 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych – Stosowanie środków odladzających – Wymagania i badania
  • NO-17-A207 Nawierzchnie lotniskowe – Drogowe odcinki lotniskowe – Wymagania i badania
  • NO-17-A208 Nawierzchnie lotniskowe - Naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku działań celowych - Wymagania i badania
  • NO-17-A500 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe – Badanie nośności
  • NO-17-A501 Nawierzchnie lotniskowe – Badanie szorstkości
  • NO-17-A502 Nawierzchnie lotniskowe – Badanie równości
  • NO-17-A503 Nawierzchnie lotniskowe – Darniowe i gruntowe nawierzchnie lotniskowe – Badania nośności


W/w dokumenty normatywne są dostępne w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Szczegółowe informacje na ich temat można uzyskać na stronie internetowej WCNJiK.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big