Kontakt

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Kierownik Zakładu - ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
tel. 261 851 324, e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

Główny Specjalista Badawczo-Techniczny - dr inż. Adam POŚWIATA
tel 261 851 154, e-mail: adam.poswiata@itwl.pl

Kierownik Pracowni Badań Materiałów Lotniskowych - mgr inż. Danuta KOWALSKA
tel 261 851 424, e-mail: danuta.kowalska@itwl.pl

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big