Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

jeleniaGora2021_m.jpg

W dniach 15-16 listopada 2023 r. w Łochowie przedstawiciele Zakładu Lotniskowego mgr inż. Paweł Pietruszewski oraz mgr Robert Wesołowski uczestniczyli w I Konferencji Naukowo - Technicznej „Pojazdy Autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa”. Organizatorami Konferencji byli Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony instytucji wojskowych oraz środowiska cywilnego. W wydarzeniu uczestniczyło wiele firm, które prowadzą badania oraz prace badawczo-naukowe w zakresie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP.

Elementem konferencji był pokaz statyczny pojazdów autonomicznych, podczas którego przedstawiciele Zakładu Lotniskowego zaprezentowali opracowywaną przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Dobrowolski Sp. z o.o. bezzałogową, autonomiczną platformę pomiarową do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły „BIZON” (Projekt o numerze rejestracyjnym POIR.01.01.01-00-0919/19 „Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły”).

FB IMG 1651122770145W dniach 18-20 października 2023 r. w Szymanach i Mikołajkach, po kilkuletniej przerwie odbyła się VIII Konferencji Lotniskowej „Akcja Zima 2023”. Organizatorami Konferencji byli Port Lotniczy Olsztyn – Mazury i firma INTEGRA, a uczestnikami między innymi przedstawiciele wszystkich Portów Lotniczych oraz instytucji państwowych związanych z lotnictwem. Celem konferencji było zapoznanie się z Portem Lotniczym Olsztyn - Mazury, jego infrastrukturą oraz pokaz posiadanego sprzętu do utrzymania infrastruktury w okresie letnim i zimowym z uwzględnieniem najnowszych informacji na temat technologii autonomicznych rozwiązań w tego typu urządzeniach.
W konferencji czynnie uczestniczył Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Krzysztof Blacha, który przedstawił referat pt.: Bezzałogowa, autonomiczna platforma pomiarowa do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych.
Referat przygotowany został przez pracowników Zakładu Lotniskowego ITWL (ppłk dr inż. Krzysztof Blacha i mgr inż. Paweł Pietruszewski) wspólnie z przedstawicielem Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej (płk dr. hab. inż. Mariusz Wesołowski).
Dzięki temu, że tegoroczna edycja poświęcona została autonomicznym rozwiązaniom sprzętowym w utrzymaniu infrastruktury lotniskowej, udział w Konferencji stanowił znakomitą możliwość do promocji opracowywanej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych (Projekt o numerze rejestracyjnym POIR.01.01.01-00-0919/19 „Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły”).

jeleniaGora2021_m.jpg

W dniach 3-5 września 2023 r. w Józefowie k. Warszawy odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka, której celem była między innymi prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie funkcjonowania, organizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych.

W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL w osobach ppłk dr inż. Krzysztof Blacha oraz mgr inż. Piotr Włodarski, który podczas sesji plakatowej przedstawił referat pt.:

Evaluation of technical condition of aircraft arresting wire ropes in the aspect of flight safety (Ocena stanu technicznego lin urządzeń awaryjnego hamowania samolotów w aspekcie bezpieczeństwa lotów).

Referat przygotowany został przez pracowników Zakładu Lotniskowego ITWL wspólnie z przedstawicielami Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (płk dr. hab. inż. Mariusz Wesołowski) oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (płk mgr inż. Mariusz Wesołowski).

FB IMG 1651122770145Z końcem maja 2023 roku dr inż. Agata Kowalewska zakończyła pracę w Zakładzie Lotniskowym Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Podczas kilkuletniego okresu pracy, Pani doktor wspierała zakład w realizacji wielu prac badawczo-rozwojowych, brała czynny udział w wykonywanych ekspertyzach, konsultacjach technologicznych, szkoleniach personelu służby infrastruktury lotniskowej, konferencjach zagranicznych i krajowych oraz wielu innych dziedzinach życia Zakładu.

Za wspólnie spędzony czas bardzo dziękujemy i życzmy Pani doktor dalszych sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań na rzecz infrastruktury lotniskowej w nowym miejscu pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

W dniach 25-27 maja 2023 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej, której tematem była między innymi analiza aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa wybranej infrastruktury krytycznej.

W konferencji czynnie uczestniczył Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Krzysztof Blacha, który wraz z dr inż. Adamem Poświatą oraz płk dr hab. inż. Mariuszem Wesołowskim (WITPiS) przygotował następujący artykuł:

Drogowe Odcinki lotniskowe jako element infrastruktury krytycznej i obronnej państwa

logologo

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big