Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

DSC 2533 m Z dniem 3 kwietnia 2017 kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA, pracownik Zakładu Lotniskowego, został mianowany na stopień wojskowy majora. Jednocześnie objął On stanowisko Kierownika Pracowni Budowy, Eksploatacji oraz Badań Nawierzchni Lotniskowych w Zakładzie Lotniskowym ITWL.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big