Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

DSC04099 m

W dniach 4 – 5 kwietnia 2017 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA, których organizatorem byli Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, wśród których obecny był Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.


W trakcie trwania konferencji ITWL reprezentowali także przedstawiciele Działu Rozwoju i Promocji, którzy zorganizowali stoisko promocyjne na temat działalności badawczej i rozwojowej prowadzonej przez ITWL.


Zakres tematyczny wydarzenia obejmował wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big