Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

DSC00002 m

W dniach 23-24 stycznia 2017 roku Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeprowadził szkolenie w ramach kursu doskonalącego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną. Kurs przeprowadzony został dla żołnierzy oraz pracowników wojska odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury lotniskowej. Uczestnikom szkolenia przekazano wiadomości teoretyczne dotyczące eksploatacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oraz zaprezentowano aparaturę badawczą wykorzystywaną do diagnostyki stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Ze strony ITWL kurs prowadzili:

  • dr inż. Adam Poświata,
  • ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Prezentację sprzętu badawczego będącego na wyposażeniu ITWL przeprowadzili:

  • mgr inż. Danuta Kowalska
  • mgr inż. Agata Misztal
  • kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  • mgr inż. Paweł Iwanowski
  • mgr inż. Paweł Pietruszewski

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big