Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

TransComp 2016 W dniach 5 - 8 grudnia 2016 roku odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja TransComp 2016. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz przez Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyli ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA, mgr inż. Paweł IWANOWSKI, mgr inż. Agata KOWALEWSKA oraz mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI.

Przedstawione referaty:

 • Wielokryterialna metoda oceny stopnia zdegradowania nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk wykonanych z betonu cementowego
  Autorzy - dr inż. Piotr Barszcz, kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  Referat wygłosił kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha w dniu 07.12.2016r.
 • Charakterystyka tarcia nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych
  Autorzy - mgr inż. Paweł Iwanowski, ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
  Referat wygłosił mgr inż. Paweł Iwanowski w dniu 07.12.2016r.
 • Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych a bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne
  Autorzy - mgr inż. Danuta Kowalska, mgr inż. Agata Kowalewska
  Referat wygłosiła mgr inż. Agata Kowalewska w dniu 07.12.2016r.
 • Wpływ stanu równości nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych
  Autorzy - dr inż. Adam Poświata, mgr inż. Paweł Pietruszewski
  Referat wygłosił mgr inż. Paweł Pietruszewski w dniu 07.12.2016r.
 • Wpływ właściwości mechanicznych konstrukcji betonowej nawierzchni lotniskowej na stan jej nośności
  Autorzy - ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  Referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski w dniu 07.12.2016r.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big