Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

ulc

W dniach 12-13.12.2016 roku przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, tj.: prof. dr hab. inż. Piotr NITA, dr inż. Adam POŚWIATA oraz ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI przeprowadzili szkolenie dla pracowników Departamentu Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt.: „Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją”. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • rodzaje nawierzchni lotniskowych
  • technologie budowy nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i betonu asfaltowego
  • technologię i organizację robót
  • warunki odbioru i przekazania do eksploatacji, sprawdzenie podstawowych parametrów użytkowych (nośność, równość, szorstkość, itp.)
  • utrzymanie nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i betonu asfaltowego w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach zimowych
  • diagnostykę nawierzchni lotniskowych
  • stosowanie środków odladzających do zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych
  • dokumenty normatywne stosowane przy budowie i utrzymaniu nawierzchni lotniskowych

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big