Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

noweMiasto1 W dniach od 28.11.2016 r. do 02.12.2016 r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) przeprowadzili badania terenowe, których celem było określenie aktualnego stanu nośności nawierzchni lotniskowych wszystkich elementów funkcjonalnych lotniska (EFL), tj.: drogi startowej (DS), głównej drogi kołowania (GDK), łączących dróg kołowania: DKŁ-1, DKŁ-2, DKŁ-3 i DKŁ-4 oraz płyt postojowych: PPS-1, PPS-2, PPS-3 i PPS-4 na obiekcie lotniskowym Nowe Miasto nad Pilicą. Zakres badań obejmował:

  • pomiary ugięć sprężystych konstrukcji ocenianych nawierzchni z wykorzystaniem ugięciomierza lotniskowego typu HWD
  • wykonanie odwiertów rdzeniowych w celu identyfikacji konstrukcji ocenianych nawierzchni
  • przeprowadzenie badań wytrzymałościowych materiałów pobranych z konstrukcji ocenianych nawierzchni (odwiertów rdzeniowych) w laboratorium Zakładu Lotniskowego ITWL
  • sprawdzenie parametru nośności podłoża gruntowego bezpośrednio pod konstrukcją ocenianych nawierzchni
  • przeprowadzenie analizy stanu nośności konstrukcji nawierzchni lotniskowych ocenianych EFL i określenie ich aktualnego stanu w tym zakresie, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych, całkowitych liczb operacji lotniczych dla wskazanych typów wojskowych statków powietrznych (WSP) oraz wskaźnika nośności PCN
noweMiasto2 noweMiasto3

Ocenę stanu nośności sztucznych nawierzchni lotniskowych na obiekcie Nowe Miasto nad Pilicą przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Zakładu Lotniskowego ITWL:

ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI

kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA

dr inż. Piotr BARSZCZ

mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI

mgr inż. Paweł IWANOWSKI

mgr Marcin WAŁDYKOWSKI

tech. Wiesław EYCHLER

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big