Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

DSC00002 m

W dniach 23-24 stycznia 2017 roku Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeprowadził szkolenie w ramach kursu doskonalącego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną. Kurs przeprowadzony został dla żołnierzy oraz pracowników wojska odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury lotniskowej. Uczestnikom szkolenia przekazano wiadomości teoretyczne dotyczące eksploatacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oraz zaprezentowano aparaturę badawczą wykorzystywaną do diagnostyki stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Ze strony ITWL kurs prowadzili:

 • dr inż. Adam Poświata,
 • ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Prezentację sprzętu badawczego będącego na wyposażeniu ITWL przeprowadzili:

 • mgr inż. Danuta Kowalska
 • mgr inż. Agata Misztal
 • kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
 • mgr inż. Paweł Iwanowski
 • mgr inż. Paweł Pietruszewski

TransComp 2016 W dniach 5 - 8 grudnia 2016 roku odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja TransComp 2016. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz przez Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyli ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA, mgr inż. Paweł IWANOWSKI, mgr inż. Agata KOWALEWSKA oraz mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI.

Przedstawione referaty:

 • Wielokryterialna metoda oceny stopnia zdegradowania nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk wykonanych z betonu cementowego
  Autorzy - dr inż. Piotr Barszcz, kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  Referat wygłosił kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha w dniu 07.12.2016r.
 • Charakterystyka tarcia nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych
  Autorzy - mgr inż. Paweł Iwanowski, ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
  Referat wygłosił mgr inż. Paweł Iwanowski w dniu 07.12.2016r.
 • Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych a bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne
  Autorzy - mgr inż. Danuta Kowalska, mgr inż. Agata Kowalewska
  Referat wygłosiła mgr inż. Agata Kowalewska w dniu 07.12.2016r.
 • Wpływ stanu równości nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych
  Autorzy - dr inż. Adam Poświata, mgr inż. Paweł Pietruszewski
  Referat wygłosił mgr inż. Paweł Pietruszewski w dniu 07.12.2016r.
 • Wpływ właściwości mechanicznych konstrukcji betonowej nawierzchni lotniskowej na stan jej nośności
  Autorzy - ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  Referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski w dniu 07.12.2016r.
ulc

W dniach 12-13.12.2016 roku przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, tj.: prof. dr hab. inż. Piotr NITA, dr inż. Adam POŚWIATA oraz ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI przeprowadzili szkolenie dla pracowników Departamentu Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt.: „Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją”. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 • rodzaje nawierzchni lotniskowych
 • technologie budowy nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i betonu asfaltowego
 • technologię i organizację robót
 • warunki odbioru i przekazania do eksploatacji, sprawdzenie podstawowych parametrów użytkowych (nośność, równość, szorstkość, itp.)
 • utrzymanie nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i betonu asfaltowego w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach zimowych
 • diagnostykę nawierzchni lotniskowych
 • stosowanie środków odladzających do zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych
 • dokumenty normatywne stosowane przy budowie i utrzymaniu nawierzchni lotniskowych

noweMiasto1 W dniach od 28.11.2016 r. do 02.12.2016 r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) przeprowadzili badania terenowe, których celem było określenie aktualnego stanu nośności nawierzchni lotniskowych wszystkich elementów funkcjonalnych lotniska (EFL), tj.: drogi startowej (DS), głównej drogi kołowania (GDK), łączących dróg kołowania: DKŁ-1, DKŁ-2, DKŁ-3 i DKŁ-4 oraz płyt postojowych: PPS-1, PPS-2, PPS-3 i PPS-4 na obiekcie lotniskowym Nowe Miasto nad Pilicą. Zakres badań obejmował:

 • pomiary ugięć sprężystych konstrukcji ocenianych nawierzchni z wykorzystaniem ugięciomierza lotniskowego typu HWD
 • wykonanie odwiertów rdzeniowych w celu identyfikacji konstrukcji ocenianych nawierzchni
 • przeprowadzenie badań wytrzymałościowych materiałów pobranych z konstrukcji ocenianych nawierzchni (odwiertów rdzeniowych) w laboratorium Zakładu Lotniskowego ITWL
 • sprawdzenie parametru nośności podłoża gruntowego bezpośrednio pod konstrukcją ocenianych nawierzchni
 • przeprowadzenie analizy stanu nośności konstrukcji nawierzchni lotniskowych ocenianych EFL i określenie ich aktualnego stanu w tym zakresie, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych, całkowitych liczb operacji lotniczych dla wskazanych typów wojskowych statków powietrznych (WSP) oraz wskaźnika nośności PCN
noweMiasto2 noweMiasto3

Ocenę stanu nośności sztucznych nawierzchni lotniskowych na obiekcie Nowe Miasto nad Pilicą przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Zakładu Lotniskowego ITWL:

ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI

kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA

dr inż. Piotr BARSZCZ

mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI

mgr inż. Paweł IWANOWSKI

mgr Marcin WAŁDYKOWSKI

tech. Wiesław EYCHLER

asm grupoweW dniach 20.07. - 22.07.2016 r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) brali udział w realizacji zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Zadanie, realizowane wspólne z Jednostką Wojskową 1128 Malbork polegało na przygotowaniu dwóch lądowisk dla śmigłowców w m. Brzegi k. Krakowa. Pracownicy Zakładu Lotniskowego ITWL przeprowadzili badania nośności podłoża gruntowego i nowo uformowanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na potrzeby wykonania lądowisk oraz udzielili wsparcia merytorycznego w zakresie problemów pojawiających się w czasie realizacji zadania. Wsparcie organizatorów Światowych Dni Młodzieży było jednym z głównych zadań realizowanych przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w tym roku.
 
sdm sokol sdm noc sdm ladowiska
 
sdm 17 sdm 2

W realizacji zadania uczestniczyli:

ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI,

kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA,

mgr inż. Paweł IWANOWSKI,

mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI,

mgr Robert WESOŁOWSKI.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big