Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Wywiad z ppłk WesołowskimW dniach 31.05.2016 - 02.06.2016 r. w Kielcach odbyły się XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA. Targi otworzył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Targi AUTOSTRADA - POLSKA są jednym z najważniejszych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. W "kieleckim święcie budownictwa" wzięło udział ponad 400 wiodących firm z 22 krajów całego świata, w tym podobnie jak w latach ubiegłych Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

     Podczas targów można było zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia do budowy oraz utrzymania sieci drogowej, zapoznać się z nowymi technologiami oraz wysłuchać ciekawych wykładów. Jednym z nich było seminarium "Budujmy drogi betonowe - to się opłaca", które zorganizowało Stowarzyszenie Producentów Cementu.

     Zakład Lotniskowy z pomocą Działu Rozwoju i Promocji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prezentował swoją ofertę oraz nowe technologie dotyczące badań umożliwiających ocenę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych i drogowych. Stoisko Zakładu Lotniskowego odwiedzili wieloletni klienci oraz przyjaciele jak również nowi zwiedzający zainteresowani naszą działalnością. Podczas targów kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski udzielił krótkiego wywiadu na temat oferty i działalności zakładu, który można zobaczyć na stronie www.viaexpert.pl.

publikacje (1)     W dniach 18-21.04.2016 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się 6th European Transport Research Conference, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pracownicy Zakładu Lotniskowego przygotowali cztery plakaty naukowe, które prezentowane były w trakcie sesji posterowej o następującej tematyce:

 • Evaluation criteria of the deterioration degree of airfield pavement functional elements made of cement concrete,
     autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i dr inż. Piotr Barszcz;
 • Mobile composite mat for reconstruction of airfield and road pavements in crisis situations,
     autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha;
 • Using computed tomography CT to examine concrete for airfield pavements,
     autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i mgr inż. Danuta Kowalska;
 • Durability of concrete airport and road pavements,
     autorzy: prof. dr hab. inż. Piotr Nita i dr inż. Małgorzata Linek.

    W trakcie trwania konferencji ITWL reprezentowali także przedstawiciele Działu Rozwoju i Promocji, którzy zorganizowali stoisko promocyjne na temat działalności badawczej i rozwojowej prowadzonej przez Zakład Lotniskowy.

    Transport Research Arena to najważniejsza w Europie konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Dotyczy wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego i współmodalnego. Cele konferencji obejmują działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów. Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR, europejskimi platformami technologicznymi i przy wsparciu programowym Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FERHL. Współorganizatorami TRA2016 było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big